این مطلب درباره ی ریشه ی اسامی کشور ها و معانی ان ها هستش که در هر پست تعداد ده تا  از کشور ها رو معرفی میکنم :

1-آرژانتین : سرزمین نقره

2-افریقا : سرزمین بدون سرما 

3-البانی : سرزمین کوه نشینان 

4-المان : سرزمین همه ی مردان یا قوم ژرمن 

5-اتریش : شاهنشاهی شرق (ژرمنی)

6-اسپانیا : سرزمین خرگوش کوهی (فنیقی)

7- استرالیا : سرزمین جنوبی (لاتین)

8-اسرائیل(این عنوان را یک کشور حساب نکنید) : جنگیده با خدا (عبری)

9-انگلیس : سرزمین پیر 

10-ایران : سرزمین اریایی ها (به معنی نجیب و شریف)

نقشه ی جهان