زبان سوسکی نوعی زبان رمزی و مفید برای دانش اموزان و دانش جویان برای تقلب و یا ایستگاه کردن معلم و یا... میباشد و فواید بسیاری دارد و البته جذاب است 

پیش نهاد میکنم حتما یه دور بخونید حتی اگه به دردتونم نمیخوره !


اموزش زبان سوسکی :

ابتدا کلمه را در نظر بگیرید برای مثال ما کلمه ی ( زبان ) را در نظر میگیریم !

.

.

حالا حرف اول کلمه را حذف میکنیم

زبان = بان

سپس کلمه ی سین (س) را به جای حرف حذف شده قرار می دهیم :

زبان = بان = سبان

خیلی خب حالا برای اینکه هم زبان رمزی تر بشه و هم شخص مقابل منظور شما رو به فهمه کلمه ی

به ایدی رو به کلمه اضافه میکنیم

سبان = سبان به ایدی

اما برای اینکه طرف مقابل متوجه حرف شما بشه حرفی رو که در ابتدا حذف کردید جایگزین حرف الف در کلمه ی

به ایدی میکنید

سبان به ایدی = سبان به زیدی

اما کلماتی را که با سین (س) شروع میشوند را به جای سین حرف لام رو در ابتدای ان ها قرار دهید

سوسک = لوسک یه سیدی

امید وارم یاد گرفته باشید !