بالاخره بخشی که منتظرش بودیم رسید 

تلنگر

دنیا برایم کوچک است همچون ماهی اهل اقیانوس که اکنون در تنگی زندانی شده است...

زمان پخش تلنگر:

هر هفته یکی از بخش های تلنگر رو در وبلاگ قرار میدم 

تلنگر چیست؟

تلنگر چسب زخمی بر زخم های امروز جامعه ی جهانی است

میریم سراغ مقدمه  ادامه ی مطلب رو بزن...

دنیا برایم کوچک است همچون ماهی که اهل اقیانوس است و اکنون در تنگی کوچک گرفتار شده است

من هم اهل اسمان هستم نه اهل زمین. قلب من انقدر بزرگ است که زمین شاید مویرگی از ان باشد  چه برسد به خود من که یک انسان کامل هستم و میخواهم اشک هایم را تلنگری کنم به انسان های اهل اسمان که باور کرده اند این تنگ بلورین برایشان کافی است

زنگی انسان به یک روزمرگی تبدیل شده است میگویید نه؟ پس تلنگر را دنبال کنید...