اول یه عذر خواهی میکنم که این چند روز نتونستم مطلب بزارم و دوم بگم که دارم رو داستانکای جدید کار میکنم و بخش ها طنز و درد و دل هم اضافه میشه و اینکه بعد امتحانا حتما دوباره به وبلاگ با قدرت بیش تری بر میگردم فعلا درگیر امتحاناتم ببخشید من رو لطفا