عکس‌برداری پرسرعت یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین روش‌های عکس‌برداری است. این تصویر که یکی از تصاویر برگزیده در عکاسی پرسرعت است، لحظه شعله‌ور شدن فیلامان لامپ را ثبت کرده است. یک تفنگ بادی در کنار لامپ حبابی روشن، گلوله‌ای را به لامپ شلیک کرد. به دلیل انرژی جنبشی پایین گلوله ساچمه‌ای، حباب لامپ به قطعات نسبتا بزرگی شکسته شد ولی به‌خاطر چند قطعه کوچک پرت‌شده چنین به‌نظر می‌رسد که لامپ از داخل ترکیده است. اندکی جلوتر از لامپ، یک فتوسلول قرار گرفته بود تا به هنگام عبور گلوله (پس از شکستن لامپ) فلش دوربین را فعال کند. فلش برای زمان بسیار کوتاه یک‌هشت‌هزارم ثانیه روشن شد و توانست این منظره را ثبت کند. شعله‌هایی که می‌بینید، مربوط به واکنش سوختن رشته‌های بسیار داغ تنگستن با اکسیژن هواست. همان‌طور که می‌دانید، دمای فیلامان تنگستنی درون لامپ حبابی به حدود ۳هزار درجه سانتی‌گراد می‌رسد و از با توجه به اینکه تنگستن در چنین دمای بالایی به راحتی با اکسیژن واکنش می‌دهد و می‌سوزد، حباب لامپ را از گازهای خنثی پر می‌کنند. شایان ذکر است که سرپیچ لامپ بعد از عکاسی و به کمک پردازش کامپیوتری جایگزین شده تا تصویری تاثیرگذارتر حاصل شود.


منبع: professorha.ir