به سلامتی اون پدرای زحمت کش که واسه یه لقمه نون حلال سخت ترین کار را انجام میدن.

هر کی به احترام زحمات پــــــــــــــدر خودش یه صلوات بفرسته  و حد اقل  یه نماز صبح واسه سلامتی و طولِ عمرش بذاره..