سلام 

دیروز یه عکس دیدم گفتم جالب باشه شما هم ببینید:

اینجا هتل نیست ... این هواپیما ایر باس A380 هست.