علویجه

این شهر در نزدیکی اصفهان با قدمتی بیش از هزار سال دارای اثار تاریخی بسیار میباشد و میتوان به طبیعت زیبای ان در گذشته اشاره کرد اما متاسفانه به دلیل کمبود اب در این شهر این شهر به چیزی نزدیک به یک بیابان تبدیل شده است اما باز هم میتوان با مراجعه به ان از تاریخی اصیل و ایرانی و اریایی با خبر شد و دیدن کرد 

این ادرس سایتی هستش که اهالی شهر علویجه برای کمک به ان شهر راه انداختن و ماهانه حدود 20 هزار تومن برای مدیریت سایت خرج دارد  البته برای شما ارزان است شما با مراجعه به ان سایت هم میتوانید به اهالی شهر علویجه کمک کنید و هم از تاریخ، تلفظ محلی، درباره ی علویجه ، موقعیت  و...با خبر شوید و البته برای تحقیق های جغرافی هم فوق العاده هست 

alavijeh.org

این هم تعدادی عکس از شهر علویجه :