آرژانتین : سرزمین نقره


آفریقای مرکزی : اوبانکی شاری

اسپانیا : سرزمین ماتادور ها

استرالیا : کشور قاره ای

اتریش : سرزمین دانوب

امارات متحده ی عربی : ابوظبی

ایتالیا : کشور چکمه ای

ایسلند: سرزمین یخ های جاودانی

برزیل : سرزمین قهوه 

بحرین : مروارید خلیج
نقشه ی جهان