استونی : راه شرقی

اکوادور: خط استوا

الجزایر : جزیره ها 

السالوادور : رهایی بخش مقدس

اندونزی : مجمع الجزایر هند 

اوروگوئه : شرقی

اوکراین : منطقه ی مرزی

ایتالیا : شاید به معنی ایزد گوساله

پورتوریکو : بندر ثروتمند

جامائیکا : سرزمین بهاران