ایرلند: سرزمین قوم ایر 

ایسلند:سرزمین یخ

باهاما: دریای کم عمق(اسپانیایی)

بحرین: دو دریا(عربی)

برزیل: چوب قرمز 

بریتانیا: سرزمین نقاشی شدگان

بلژیک: سرزمین قوم بلژ 

بنگلادش: ملت بنگال 

بوتان: تبتی تبار 

پاراگوئه: این سوی رودخانه 

پاکستان: سرزمین پاکان

نقشه ی جهان