انواع ترس
درمان مناسب:سفید
درمان جایگزین : زرد،نقره ای
طول مدت: تا حد نیاز
رنگ هایی که باید از آن ها پرهیز کرد:سیاه

بی اشتهایی
درمان مناسب:سفید
درمان جایگزین : سبز
طول مدت:پیش از هر وعده ی غذایی
رنگ هایی که باید از آن ها پرهیز کرد: سیاه