آرتروز
درمان مناسب: قهوه ای یا سیاه
درمان جایگزین : خاکستری
طول مدت : یک ساعت در روز
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد: سفید

آریتمی(بی نظمی ضربان قلب)
درمان مناسب : ابی
درمان جایگزین : سبز
طول مدت : یک ساعت در روز
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد : زرد

(لطفا بیماری مورد نظر خود را بگویید تا ما پیگیری کنیم و رنگ درمانی ان را در وبلاگ قرار دهیم)