یکی از آزمایش‌های استاندارد هواپیما، آزمایش خمش بال است که طی آن به اندازه ۵/۱ برابر حداکثر باری که بال هواپیما در شرایط پرواز تحمل می‌کند، به آن اعمال می‌شود تا از کیفیت اتصالات و عملکرد بال اطمینان حاصل شود.
در این تصویر که مربوط به آزمایش بهار ۲۰۱۰/۱۳۸۹ است، نمایی از اوج این آزمایش را برای بال‌های هواپیمای بوئینگ ۷۸۷ دریم‌لاینر مشاهده می‌کنید. بال‌های هواپیما بیش از ۵/۷ متر به بالا خم شده‌اند که حاصل اعمال نیرویی ۵/۱ برابر بیشتر از حداکثر نیروی آیرودینامیکی در شرایط پرواز است. نتایج آزمایش نشان داد که سازه بال و اتصالات آن در چنین شرایطی هیچ انحرافی از عملکرد پیش‎بینی‌شده نشان نمی‎دهند.