عربستان : جزیرۀ العرب

شوروی سابق : پشت پرده ی آهنین

شیلی : کشور دراز

فنلاند : کشور هزار دریاچه

فلسطین : ارض المقدس- قدس

فیلیپین : کشور جزیره ها

کامبوج : خمر

کنیا : کشور مائو مائو

کوبا : کاسه شکر

مالدیو : کشور خوشه ای