پرو : سرزمین اینکا ها

تبت : بام جهان

چاد : کشور دریاچه ها

چین : کشور آسمانی

ژاپن : آفتاب تابان

سوئد : کشور با سواد ها

زامبیا : رودزیای شمالی

سوئیس : هلوتیا (لاتین)

ساحل عاج : کشور فیلها

سریلانکا : گوشواره ی هندوستان