روسیه سفید : بیلوروسی

بنگلادش : پاکستان شرقی-بنگال شرقی

بنین: داهومی

بوتسوانا :بچوانالند

پرتغال : لوسیتانیا

تایلند : سیام 

ترکیه : عثمانی 

تانزانیا : زنگبار

تایوان : چین ملی ، فرمز

جیبوتی :  سومالی فرانسه ، عفار و عیسی
ژاپن : دنی پالگو